Kaj je osebna asistenca?

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam uporabnika, sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram (pridobljeno dne 24.12. 2021 iz https://www.gov.si/teme/osebna-asistenca/).

Torej osebna asistenca je pomoč posamezniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne zmore izvajati sam zaradi invalidnosti, a jih za neodvisno in aktivno življenje potrebuje doma in izven doma, na ta način pa je tudi enakopravno vključen v družbo.