Zaživimo

življenje!

Z roko v roki je vse lažje!

Kdo smo?

Smo izvajalci osebne asistence za vse, ki z zakonom (Zakon o osebni asistenci) izpolnjujejo pogoje za upravičenost le-te. Smo odgovorni, vestni, vedno pripravljeni pomagati z nasvetom ali s samo izvedbo osebne asistence.

Osebna Asistenca

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene potrebam uporabnika, njegovim sposobnostim, željam in življenjskim razmeram.

Osebna Asistenca

DRŽAVLJANI RS

Je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS.

POLNOLETNA OSEBA

Je star od 18 do 65 let.

INVALIDI

Zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev.

MINIMALNI ČAS POMOČI

Potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

BIVANJE IZVEN CELODNEVNE INSTITUCIONALNE OSKRBE

Živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe.