Kdo je upravičen do osebne asistence?

Do osebne asistence je upravičen vsak posameznik, ne glede na njegov dohodek ali premoženjski status, ki izpolnjuje naslednje kriterije:

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev,
  • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v le-tej ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • je star od 18 do 65 let (izjeme: tudi po 65. letu starosti se lahko koristi pravica do osebne asistence, vendar le če jo uporabnik koristi že pred 65. letom starosti; Pred 18. letom starosti ni mogoče uveljavljati osebne asistence, lahko pa se vloga za uveljavitev le-te vloži najhitreje 2 meseca pred dopolnitvijo polnoletnosti, v primeru, da posameznik želi uveljavljati to pravico s polnoletnostjo),
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem gospodinjstvu ali skupnem gospodinjstvu, vendar izven institucionalnega varstva,
  • vlagatelju za uveljavljanje osebne asistence mora pristojen center za socialno delo dodeliti vsaj 30 ur na teden, da lahko le-to dejansko izvaja.

Kako uveljaviti osebno asistenco?

Na spletni strani Republike Slovenije (internetna povezava za dostop do vloge: https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-uveljavljanje-pravice-do-osebne-asistence/) lahko dostopate do vloge, katero izpolnite in pošljete na pristojen center za socialno delo v vašem okraju. V primeru, da vloge ne želite izpolniti sami, oziroma niste prepričani v pravilno izpolnitev le-te, pa se lahko obrnete na naš Zavod (podatki dostopni na tej strani).

Po oddaji vloge na center za socialno delo se pri vas oglasi strokovna komisija na pogovoru in potem poda svoje mnenje o količini ur osebne asistence in vsebini le-te. To zapiše v odločbo, katero prejmete domov po pošti.

KAJ STORIM, KO PREJMEM ODLOČBO?

Po prejeti odločbi si sami izberete izvajalca osebne asistence, tako kot je na primer naš Zavod za asistenco in oskrbo. Ta vam poišče osebnega asistenta in ga zaposli, lahko pa si ga izberete tudi sami. Prav tako vam pomaga urejati vso potrebno dokumentacijo, vodi osebnega asistenta pri izvajanju osebne asistence, mu nudi vsa potrebna izobraževanja in zagotavlja, da ste zadovoljni vi in vaš asistent.

Kaj pa dodatek za pomoč in postrežbo?

Za dodatek, katerega lahko zaprosite na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (vloga dostopna na tej povezavi: https://www.zpiz.si/cms/content2019/dodatek-za-pomo-in-postrebo) je upravičen vsak, ki:

  • je upokojenec (invalidsko) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in potrebuje pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb (kot na primer osebno asistenco), 
  • je slep ali slaboviden in je zaposlen ali opravlja katero drugo dejavnost,
  • je nepokreten in je zaposlen ali opravlja dejavnost, primerno svojim zmožnostim. 

PRAVICA DO OSEBNE ASISTENCE IN DODATEK ZA POMOČ IN POSREŽBO

V primeru, da prejemate pravico do osebne asistence ter pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, vas zakon obvezuje, da izvajalcu plačate za izvajanje osebne asistence znesek v vrednosti polovičnega zneska celotnega zneska dodatka, ki ga prejemate.

V primeru, da dodatka ne prejemate, pa je storitev osebne asistence brezplačna.